Mobile
APP
 
 
  ผลเทนนิส>

  Jordan Thompson อันดับ สถิติ เทคนิค

  สถิติผลงานการแข่งขัน
  สถิตินักเทนนิส
  เสิร์ฟบอล
  • Aces 340
  • Break Points Faced 200
  • ความผิดพลาดทั้ง2 51
  • บันทึกเบรคพอยท์ 60%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 59%
  • Service Games Played 493
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 74%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 84%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 56%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 67%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 28%
  • Return Games Played 494
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 47%
  • อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 17%
  • Break Points Opportunities 242
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 35%
  • Break Points Converted 34%
  • คะแนนรวม 50%
  เสิร์ฟบอล
  • Aces 190
  • Break Points Faced 184
  • ความผิดพลาดทั้ง2 49
  • บันทึกเบรคพอยท์ 57%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 64%
  • Service Games Played 344
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 71%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 77%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 47%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 63%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 28%
  • Return Games Played 341
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 44%
  • อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 16%
  • Break Points Opportunities 152
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 34%
  • Break Points Converted 37%
  • คะแนนรวม 48%
  เสิร์ฟบอล
  • Aces 310
  • Break Points Faced 311
  • ความผิดพลาดทั้ง2 83
  • บันทึกเบรคพอยท์ 60%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 58%
  • Service Games Played 533
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 72%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 77%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 50%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 63%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 28%
  • Return Games Played 537
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 49%
  • อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 18%
  • Break Points Opportunities 293
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 36%
  • Break Points Converted 34%
  • คะแนนรวม 49%
  เสิร์ฟบอล
  • Aces 45
  • Break Points Faced 57
  • ความผิดพลาดทั้ง2 13
  • บันทึกเบรคพอยท์ 72%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 65%
  • Service Games Played 108
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 73%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 85%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 52%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 65%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 26%
  • Return Games Played 109
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 45%
  • อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 12%
  • Break Points Opportunities 46
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 33%
  • Break Points Converted 28%
  • คะแนนรวม 50%
  เสิร์ฟบอล
  • Aces 296
  • Break Points Faced 305
  • ความผิดพลาดทั้ง2 89
  • บันทึกเบรคพอยท์ 63%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 67%
  • Service Games Played 630
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 72%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 82%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 51%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 65%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 28%
  • Return Games Played 620
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 50%
  • อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 22%
  • Break Points Opportunities 330
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 36%
  • Break Points Converted 41%
  • คะแนนรวม 51%
  เสิร์ฟบอล
  • Aces 56
  • Break Points Faced 114
  • ความผิดพลาดทั้ง2 40
  • บันทึกเบรคพอยท์ 55%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 67%
  • Service Games Played 147
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 64%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 65%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 42%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 57%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 28%
  • Return Games Played 146
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 49%
  • อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 19%
  • Break Points Opportunities 83
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 36%
  • Break Points Converted 34%
  • คะแนนรวม 46%
  เสิร์ฟบอล
  • Aces 165
  • Break Points Faced 228
  • ความผิดพลาดทั้ง2 72
  • บันทึกเบรคพอยท์ 59%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 61%
  • Service Games Played 348
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 68%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 73%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 47%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 60%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 30%
  • Return Games Played 346
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 48%
  • อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 23%
  • Break Points Opportunities 194
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 37%
  • Break Points Converted 41%
  • คะแนนรวม 49%
  เสิร์ฟบอล
  • Aces 76
  • Break Points Faced 85
  • ความผิดพลาดทั้ง2 36
  • บันทึกเบรคพอยท์ 58%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 58%
  • Service Games Played 172
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 75%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 79%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 51%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 65%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 26%
  • Return Games Played 171
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 45%
  • อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 15%
  • Break Points Opportunities 75
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 33%
  • Break Points Converted 35%
  • คะแนนรวม 49%
  เสิร์ฟบอล
  • Aces 4
  • Break Points Faced 17
  • ความผิดพลาดทั้ง2 10
  • บันทึกเบรคพอยท์ 76%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 55%
  • Service Games Played 16
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 64%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 75%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 50%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 58%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 29%
  • Return Games Played 16
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 49%
  • อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 13%
  • Break Points Opportunities 8
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 35%
  • Break Points Converted 25%
  • คะแนนรวม 47%
  เสิร์ฟบอล
  • Aces 13
  • Break Points Faced 9
  • ความผิดพลาดทั้ง2 7
  • บันทึกเบรคพอยท์ 44%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 60%
  • Service Games Played 21
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 72%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 76%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 42%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 60%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 29%
  • Return Games Played 21
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 53%
  • อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 14%
  • Break Points Opportunities 10
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 38%
  • Break Points Converted 30%
  • คะแนนรวม 48%
  เสิร์ฟบอล
  • Aces 1565
  • Break Points Faced 1620
  • ความผิดพลาดทั้ง2 480
  • บันทึกเบรคพอยท์ 60%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 62%
  • Service Games Played 2994
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 71%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 78%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 50%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 63%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 28%
  • Return Games Played 2980
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 48%
  • อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 19%
  • Break Points Opportunities 1544
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 36%
  • Break Points Converted 37%
  • คะแนนรวม 49%
  แมตช์
  • ต้น
  • หน้า
  • ล่าสุด
  ผลงานราวัลอาชีพ
  Thscore.vip
  FacebookFacebook TwitterTwitter TiktokTiktok YoutubeYoutube
  Copyright © 2023 Powered By Thscore All Rights Reserved.  feed back