Mobile
APP
 
 
  ผลเทนนิส>

  Marcos Giron อันดับ สถิติ เทคนิค

  สถิติผลงานการแข่งขัน
  สถิตินักเทนนิส
  เสิร์ฟบอล
  • Aces 87
  • Break Points Faced 118
  • ความผิดพลาดทั้ง2 29
  • บันทึกเบรคพอยท์ 56%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 61%
  • Service Games Played 255
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 71%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 80%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 53%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 64%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 30%
  • Return Games Played 256
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 50%
  • อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 23%
  • Break Points Opportunities 156
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 38%
  • Break Points Converted 38%
  • คะแนนรวม 51%
  เสิร์ฟบอล
  • Aces 232
  • Break Points Faced 298
  • ความผิดพลาดทั้ง2 69
  • บันทึกเบรคพอยท์ 56%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 61%
  • Service Games Played 560
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 70%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 77%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 51%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 63%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 27%
  • Return Games Played 567
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 46%
  • อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 17%
  • Break Points Opportunities 248
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 34%
  • Break Points Converted 40%
  • คะแนนรวม 49%
  เสิร์ฟบอล
  • Aces 229
  • Break Points Faced 317
  • ความผิดพลาดทั้ง2 93
  • บันทึกเบรคพอยท์ 62%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 60%
  • Service Games Played 557
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 72%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 78%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 49%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 63%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 28%
  • Return Games Played 560
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 49%
  • อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 19%
  • Break Points Opportunities 273
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 35%
  • Break Points Converted 39%
  • คะแนนรวม 49%
  เสิร์ฟบอล
  • Aces 25
  • Break Points Faced 36
  • ความผิดพลาดทั้ง2 4
  • บันทึกเบรคพอยท์ 61%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 65%
  • Service Games Played 50
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 68%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 72%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 57%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 64%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 24%
  • Return Games Played 52
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 48%
  • อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 12%
  • Break Points Opportunities 23
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 33%
  • Break Points Converted 26%
  • คะแนนรวม 48%
  เสิร์ฟบอล
  • Aces 24
  • Break Points Faced 49
  • ความผิดพลาดทั้ง2 18
  • บันทึกเบรคพอยท์ 61%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 57%
  • Service Games Played 84
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 68%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 77%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 53%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 62%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 25%
  • Return Games Played 87
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 47%
  • อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 15%
  • Break Points Opportunities 36
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 34%
  • Break Points Converted 36%
  • คะแนนรวม 48%
  เสิร์ฟบอล
  • Aces 8
  • Break Points Faced 13
  • ความผิดพลาดทั้ง2 2
  • บันทึกเบรคพอยท์ 69%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 65%
  • Service Games Played 20
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 63%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 80%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 57%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 60%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 27%
  • Return Games Played 21
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 54%
  • อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 24%
  • Break Points Opportunities 15
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 37%
  • Break Points Converted 33%
  • คะแนนรวม 48%
  เสิร์ฟบอล
  • Aces 7
  • Break Points Faced 23
  • ความผิดพลาดทั้ง2 18
  • บันทึกเบรคพอยท์ 78%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 68%
  • Service Games Played 26
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 71%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 81%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 36%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 60%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 19%
  • Return Games Played 26
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 31%
  • อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 4%
  • Break Points Opportunities 7
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 23%
  • Break Points Converted 14%
  • คะแนนรวม 44%
  เสิร์ฟบอล
  • Aces 968
  • Break Points Faced 1274
  • ความผิดพลาดทั้ง2 328
  • บันทึกเบรคพอยท์ 60%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 61%
  • Service Games Played 2385
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 71%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 78%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 51%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 63%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 28%
  • Return Games Played 2418
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 48%
  • อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 19%
  • Break Points Opportunities 1236
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 35%
  • Break Points Converted 38%
  • คะแนนรวม 49%
  แมตช์
  • ต้น
  • หน้า
  • ล่าสุด
  ผลงานราวัลอาชีพ
  Thscore.vip
  FacebookFacebook TwitterTwitter TiktokTiktok YoutubeYoutube
  Copyright © 2024 Powered By Thscore All Rights Reserved.  feed back