Mobile
APP
 
 
  ผลเทนนิส>

  Roberto Bautista Agut อันดับ สถิติ เทคนิค

  สถิติผลงานการแข่งขัน
  สถิตินักเทนนิส
  เสิร์ฟบอล
  • Aces 149
  • Break Points Faced 253
  • ความผิดพลาดทั้ง2 68
  • บันทึกเบรคพอยท์ 59%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 66%
  • Service Games Played 518
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 69%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 80%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 55%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 64%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 29%
  • Return Games Played 515
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 50%
  • อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 20%
  • Break Points Opportunities 298
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 37%
  • Break Points Converted 35%
  • คะแนนรวม 50%
  เสิร์ฟบอล
  • Aces 146
  • Break Points Faced 279
  • ความผิดพลาดทั้ง2 88
  • บันทึกเบรคพอยท์ 61%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 66%
  • Service Games Played 611
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 71%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 82%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 54%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 65%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 30%
  • Return Games Played 594
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 55%
  • อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 27%
  • Break Points Opportunities 414
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 40%
  • Break Points Converted 39%
  • คะแนนรวม 52%
  เสิร์ฟบอล
  • Aces 178
  • Break Points Faced 362
  • ความผิดพลาดทั้ง2 91
  • บันทึกเบรคพอยท์ 59%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 66%
  • Service Games Played 689
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 69%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 78%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 52%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 63%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 29%
  • Return Games Played 688
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 55%
  • อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 26%
  • Break Points Opportunities 412
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 39%
  • Break Points Converted 43%
  • คะแนนรวม 51%
  เสิร์ฟบอล
  • Aces 97
  • Break Points Faced 206
  • ความผิดพลาดทั้ง2 54
  • บันทึกเบรคพอยท์ 63%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 67%
  • Service Games Played 377
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 68%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 80%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 56%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 64%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 33%
  • Return Games Played 373
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 58%
  • อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 34%
  • Break Points Opportunities 297
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 43%
  • Break Points Converted 42%
  • คะแนนรวม 53%
  เสิร์ฟบอล
  • Aces 239
  • Break Points Faced 313
  • ความผิดพลาดทั้ง2 104
  • บันทึกเบรคพอยท์ 60%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 66%
  • Service Games Played 807
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 73%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 84%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 56%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 67%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 29%
  • Return Games Played 796
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 54%
  • อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 24%
  • Break Points Opportunities 485
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 39%
  • Break Points Converted 40%
  • คะแนนรวม 52%
  เสิร์ฟบอล
  • Aces 164
  • Break Points Faced 341
  • ความผิดพลาดทั้ง2 103
  • บันทึกเบรคพอยท์ 64%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 64%
  • Service Games Played 623
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 71%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 80%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 53%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 65%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 30%
  • Return Games Played 603
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 54%
  • อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 26%
  • Break Points Opportunities 376
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 39%
  • Break Points Converted 42%
  • คะแนนรวม 52%
  เสิร์ฟบอล
  • Aces 192
  • Break Points Faced 426
  • ความผิดพลาดทั้ง2 147
  • บันทึกเบรคพอยท์ 60%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 63%
  • Service Games Played 833
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 70%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 79%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 55%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 65%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 32%
  • Return Games Played 815
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 54%
  • อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 30%
  • Break Points Opportunities 583
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 41%
  • Break Points Converted 43%
  • คะแนนรวม 53%
  เสิร์ฟบอล
  • Aces 235
  • Break Points Faced 471
  • ความผิดพลาดทั้ง2 149
  • บันทึกเบรคพอยท์ 64%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 65%
  • Service Games Played 843
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 69%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 80%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 53%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 64%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 31%
  • Return Games Played 828
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 53%
  • อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 28%
  • Break Points Opportunities 560
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 40%
  • Break Points Converted 41%
  • คะแนนรวม 52%
  เสิร์ฟบอล
  • Aces 263
  • Break Points Faced 406
  • ความผิดพลาดทั้ง2 131
  • บันทึกเบรคพอยท์ 65%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 65%
  • Service Games Played 842
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 72%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 83%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 56%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 66%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 29%
  • Return Games Played 818
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 51%
  • อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 23%
  • Break Points Opportunities 435
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 38%
  • Break Points Converted 44%
  • คะแนนรวม 52%
  เสิร์ฟบอล
  • Aces 172
  • Break Points Faced 435
  • ความผิดพลาดทั้ง2 127
  • บันทึกเบรคพอยท์ 65%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 69%
  • Service Games Played 816
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 70%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 81%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 53%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 64%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 31%
  • Return Games Played 797
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 53%
  • อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 26%
  • Break Points Opportunities 486
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 40%
  • Break Points Converted 43%
  • คะแนนรวม 52%
  เสิร์ฟบอล
  • Aces 106
  • Break Points Faced 347
  • ความผิดพลาดทั้ง2 82
  • บันทึกเบรคพอยท์ 60%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 71%
  • Service Games Played 569
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 65%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 75%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 52%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 61%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 30%
  • Return Games Played 567
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 53%
  • อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 25%
  • Break Points Opportunities 344
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 39%
  • Break Points Converted 42%
  • คะแนนรวม 50%
  เสิร์ฟบอล
  • Aces 32
  • Break Points Faced 121
  • ความผิดพลาดทั้ง2 37
  • บันทึกเบรคพอยท์ 58%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 61%
  • Service Games Played 143
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 64%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 64%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 44%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 57%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 33%
  • Return Games Played 142
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 49%
  • อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 25%
  • Break Points Opportunities 103
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 39%
  • Break Points Converted 35%
  • คะแนนรวม 48%
  เสิร์ฟบอล
  • ความผิดพลาดทั้ง2 1
  • บันทึกเบรคพอยท์ 63%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 64%
  • Service Games Played 9
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 57%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 67%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 56%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 57%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 20%
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 35%
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 51%
  • คะแนนรวม 46%
  เสิร์ฟบอล
  • ความผิดพลาดทั้ง2 1
  • บันทึกเบรคพอยท์ 44%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 58%
  • Service Games Played 13
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 65%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 62%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 46%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 57%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 35%
  • Return Games Played 13
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 41%
  • อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 23%
  • Break Points Opportunities 6
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 38%
  • Break Points Converted 50%
  • คะแนนรวม 48%
  เสิร์ฟบอล
  • Aces 1973
  • Break Points Faced 3977
  • ความผิดพลาดทั้ง2 1183
  • บันทึกเบรคพอยท์ 62%
  • อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 66%
  • Service Games Played 7693
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 70%
  • เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 80%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 54%
  • อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 64%
  รับเสิร์ฟบอล
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 30%
  • Return Games Played 7558
  • อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 53%
  • อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 26%
  • Break Points Opportunities 4804
  • อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 39%
  • Break Points Converted 41%
  • คะแนนรวม 52%
  แมตช์
  • ต้น
  • หน้า
  • ล่าสุด
  ผลงานราวัลอาชีพ
  Thscore.vip
  FacebookFacebook TwitterTwitter TiktokTiktok YoutubeYoutube
  Copyright © 2023 Powered By Thscore All Rights Reserved.  feed back